ایسنا / هنری

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 05:52:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

پای پلیس توریسم در بافت تاریخی یزد باز شد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.