مستقل آنلاین / اجتماعی

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 06:07:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شکافتن شکم دختر تهرانی با چاقوی عمه خشمگین / موهای نگار هم سوزانده شد


عمه عصبانی دست به قتل برادرزاده اش زد و موهای دختر جوان را آتش زد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.