ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:00:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ایران، رتبه چهارم دنیا در تولید علم در حوزه طب سنتی    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.