ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

راه امام راحل (ره) و شهدا را ادامه می دهیم    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.