ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:09:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

با تدوین "واژه‌نامه جامع فناوری‌ نانو"، از گردآوردنده آن تقدیر شد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.