شمانیوز / اقتصادی

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:10:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کارمندان امسال چقدر عیدی می گیرند؟


عیدی امسال کارمندان دولت تقریبا 18 میلیون تومان است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.