ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:16:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مردم حتما واکسن کرونا تزریق کنند / عادی‌انگاری نشوداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.