شماواقتصاد / اقتصادی

{{ formatDate('Thu Oct 14 2021 07:44:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

رسیدگی به پرونده های اموال تملیکی فارس سرعت می گیرد


محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ضمن بازدید از انبارهای اموال تملیکی بر تسریع در صدور آرای قضایی مربوط به این سازمان تاکید کرد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.