ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue Oct 19 2021 12:06:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ابداع یک بالگرد کوچک تمام برقی ۸ ملخه!    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.