ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Fri Oct 22 2021 15:35:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

نباید وقفه‌ای در خدمت‌رسانی دولت به مردم در حوزه سلامت رخ دهد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.