ایسنا / عکس

{{ formatDate('Fri Oct 22 2021 15:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سفر استانی رییس جمهور به اردبیل    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.