ایسنا / هنری

{{ formatDate('Fri Nov 26 2021 22:04:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

چرا اصفهان مجسمه بزرگمهر را پس زد؟    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.