ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Fri Nov 26 2021 23:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / تعطیلی چند پایگاه اورژانس تهران به دلیل کمبود نیرو    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.