شمانیوز / بین الملل

پامپئو: آمریکا و اروپا باید با هم با چین مقابله کنند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...