شمانیوز / بین الملل

ترامپ بار دیگر معترضان را به حبس 10 ساله تهدید کرد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...