ایسنا / فیلم

ویدئو / از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تا پیشتازی بایدن در آمریکا

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...