شمانیوز / بین الملل

کشته شدن یک سرکرده داعش در خانقین

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...