ایسنا / حوادث

سقوط بالگرد در فارس هنوز تایید نشده است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...