ایسنا / حوادث

سقوط بالگرد در فارس تایید نشد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...