ایسنا / حوادث

وقوع انفجار در تئاتر پایتخت فنلاند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...