ایسنا / حوادث

لزوم بررسی راه‌های شهری برای امدادرسانی سریع تر در بحران

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...