شمانیوز / بین الملل

اولین نماز جمعه در ایاصوفیه با حضور اردوغان برگزار شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...