شمانیوز / سیاسی

سرکرده گروه تروریستی «تندر» دستگیر شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...