ایسنا / سلامت

وزارت بهداشت پیگیر تامین نیروی انسانی بیمارستانها /اعلام جذب ۳۰۰۰ نیروی جدید در روزهای آتی

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...