شمانیوز / اجتماعی

جمعی از مداحان کشور در حمایت از سخنان رهبر انقلاب بیانیه دادند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...