فید ایران / سیاسی

نخستین تصویر از سرکرده گروهک تروریستی تندر پس از دستگیری + عکس

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...