ایسنا / هنری

جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...