ایسنا / عکس

جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...