شمانیوز / بین الملل

ارتش ترکیه تانک های خود را به مرز یونان ارسال کرد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...