شمانیوز / بین الملل

رژیم صهیونیستی با فروش اف ۳۵ به امارات مخالفت است

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...