شمانیوز / بین الملل

اعلام قرنطینه کامل در اسرائیل به مدت سه هفته

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...