شمانیوز / سیاسی

توافق سازش بین اسرائیل و دو کشور عربی امضا شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...