ایسنا / عکس

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...