ایسنا / حوادث

برخورد اتوبوس مدرسه با قطار در نیوزیلند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...