ایسنا / هنری

ابراهیم حقیقی: عباس کیارستمی نمی خواست تکنسین سینما تربیت کند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...