ستاره پارسی / سیاسی

برای توسعه نطنز و بادرود و قمصر آماده همکاری باهمه دلسوزان هستیم

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...