دنیای اقتصاد / اقتصادی

گاف تازه بایدن: شش هزار آمریکایی در ایران و افغانستان کشته شدند!

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...