شمانیوز / بین الملل

احتمال ترخیص ترامپ از بیمارستان قوت گرفت

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...