شمانیوز / بین الملل

ترامپ از بیمارستان خارج شد + فیلم

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...