شمانیوز / بین الملل

سخنگوی کاخ سفید هم کرونایی شد

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...