ایسنا / عکس

سردر دانشکده فنی مهندسی باهنر کرمان در معرض تخریب

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...