ایسنا / عکس

تشییع و خاکسپاری شهید «زکریا شیری» در شهر اقبالیه استان قزوین

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...