شمانیوز / سیاسی

کار دولت حمایت، هدایت و نظارت است/ دولت نباید تصدی گری کند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...