ایسنا / فیلم

ویدئو / «دولت‌ها انتظار فرش قرمز نداشته باشند»

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...