ایسنا / فیلم

ویدئو / «سی‌سخت»، ترکیب زندگی در زلزله و برف

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...