ایسنا / فیلم

ویدئو/ روایت تلاش یک معلم برای سوادآموزی به کودکان کار

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...