ایسنا / عکس

بیمارستان سینا کوت عبدالله در وضعیت قرمز

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...