ایسنا / سلامت

کسر مالیات ۱۰ درصد علی‌الحساب از حق‌الزحمه پزشکان در سال ١۴٠٠

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...