ایسنا / فناوری

افراد مبتلا به سندروم داون باید زودتر واکسن کووید-۱۹ را دریافت کنند

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...