ایسنا / فناوری

اولین قراردادهای صنعتی سازی واکسن کووید-۱۹ و پرندگان منعقد شد/تولید ۳۶ ماده اولیه دارویی

در حال انتقال به صفحه خبر

کمی صبر کنید تا خبر را مشاهده کنید...